وبینار "کسب درآمد مستمر از بازار سرمایه" | حامد پورهمایون

وبینار آموزشی “کسب درآمد مستمر از بازارهای سرمایه(بورس تهران، ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی بین المللی)”


مهندس حامد پورهمایون | بنیانگذار آکادمی سرمایه گذار هوشمند

 

در این همایش به معرفی سرمایه گذاری و بررسی روش های مختلف سرمایه گذاری می پردازیم و در ادامه بیان می کنیم که برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی لازم است ۷

گام مهم در بازار برداریم، در این همایش به معرفی مختصری و مفیدی از این ۷ گام می پردازیم  (که ۷ گام به صورت جامع  در دوره سرمایه گذار هوشمند توسط مهندس حامد

پورهمایون ارائه می شود):


گام اول: آشنایی با مفاهیم بورسی


گام دوم: انتخاب مناسب سهام


گام سوم: تحلیل نمودار (نمودار خوانی)


گام چهارم: تحلیل قیمت


گام پنجم: تحلیل زمان


گام ششم: سیگنال گیری


گام هفتم: مدیریت ریسک و سرمایه