حامد پورهمایون

مولف دوره “سرمایه گذار هوشمند”

تحلیلگر بازار سرمایه

مشاور سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی بین المللی

مدرس سرمایه گذاری در موسسه تدبیر و اندیشه، شاینا و …

رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی روئین آشیان سپاهان