کدال(سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران)

کدال، سامانه جامع اطلاعات شرکت های پذیرفته در بورس ایران است.

سرمایه گذاران برای تحلیل دقیق تر بازار نیازمند اطلاعات و تحلیل های شفاف، قابل اتکا و مورد اعتماد هستند؛ یکی از ابزار هایی که به این آگاهی و دستیابی به فعالیت های شرکت های بورسی کمک می کند، سامانه ای به نام کدال است که سازمان بورس اوراق بهادار با بهره گیری از تجربه بسیاری از بازار های سرمایه جهانی در سال ۸۴ برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران تشکیل داد. هدف از ایجاد و راه اندازی این سامانه ساماندهی، حفظ و نگهداری و انتشار الکترونیکی اطلاعات مالی و اخبار مهم مجامع و… شرکت های ثبت شده در بورس اوراق بهادار است

این سامانه که با آدرس اینترنتی codal.ir در دسترس عموم است و افراد می توانند با مراجعه به این سایت اطلاعات شرکت های بورسی دسترسی داشته باشند.

شرکت ها موظفند که صورت های مالی خود را در بازه های سه ماهه (صورت های مالی ۳، ۶ ، ۹ و۱۲ ماهه) به همراه جزئیات در این سامانه در اختیار عموم قرار دهند.

از سال ۹۵ سازمان بورس شرکت ها را موظف کرد که گزارش یک ماهه از فروش، خدمات ارائه شده طی یک ماه گذشته را در کدال ارائه نماید تا شفافیت اطلاعاتی شرکت های بورسی افزایش پیدا کند.

پس از ارائه گزارش صورت های مالی ۱۲ ماهه در مجمع عمومی، هیات مدیره موظفند گزارش های مهم و حیاتی از وضعیت کنونی و آتی شرکت ارائه نمایند و تمامی این اطلاعات در سامانه کدال در قالب گزارش فعالیت هیات مدیره منتشر می شود.

شرکت ها اطلاعات مهم و اثرگذار خود را در قالب “افشای اطلاعات بااهمیت”، گزارش تفسیری مدیریت و انتظارات مدیریت از فروش، یادداشت های همراه صورت های مالی، گزارش افزایش سرمایه و… که شرکت ها در سامانه کدال منتشر می کنند.

سایت کدال با افشای عمومی اطلاعات ناشران اوراق بهادار (تمامی شرکت‌هایی که نماد آن‌ها در سازمان بورس درج شده است) و ایجاد ساز و کاری جهت تهیه و افشای اطلاعات و دسترسی آسان استفاده کنندگان، موجب افزایش دقت در محاسبات و کنترل ها می گردد.

کليه حقوق مادی و معنوی متعلق به آکادمی سرمایه گذار هوشمند به سرپرستی حامد پورهمایون می‌باشد