تحلیل شاخص کل | ۱۰ خرداد ۹۹ | تحلیلگر: حامد پورهمایون

کليه حقوق مادی و معنوی متعلق به آکادمی سرمایه گذار هوشمند به سرپرستی حامد پورهمایون می‌باشد